Föreläsning – Idrott

”Tänk rätt – bli en bättre fotbollsspelare!”

Inom ungdomsidrotten idag lägger man 95% på fysisk träning & 5% på det mentala och detta trots att man bör lägga minst 20% i stället på det mentala.

Idrott handlar inte bara om den praktiska träningen och tävlingen ute på planen.
Det finns så mycket annat som påverkar dina prestationer, t ex förberedelser och uppladdning inför både träning och match/tävling som gör att dina prestationer blir bättre.

Idag lägger man alltså inte så stor vikt vid att jobba med det mentala och teoretiska, man lägger mer tid på tekniska och praktiska detaljer som behöver bli bättre.
Därför är jag ute och föreläser i fotbollsföreningar om hur viktiga de 20% är & pratar om viktiga ingredienser utanför tränings- & tävlingsarenan som gör att dina prestationer blir bättre!

Med min långa erfarenhet som fotbollstränare, 13 år som seniortränare i & 15 år som ungdomstränare & utbildare, samt med en mängd andra utbildningar vill förmedla denna kunskap vidare. Jag är utbildad inom Svenska Fotbollförbundet och har näst högsta tränarutbildningen i Sverige, dvs UEFA Advanced Level.

Föreläsningen riktar sig till spelare i åldern 12-18 år, ledare och även föräldrar om så önskas.

Föreläsningen ”Tänk rätt – bli en bättre fotbollsspelare” innehåller:
*Hur viktiga är förberedelserna inför träning och match, vad är förberedelser, vem påverkar det och hur?

*Hur viktig är kosten och sömnen, hur ska jag tänka kring det, vad är viktigt att jag stoppar i mig och när?
*Sista delen handlar om visualisering, att skapa bilder som hjälper dig på planen, varför och hur gör jag det?
Här kopplar jag även in spelförståelse, hur tränar jag mig min förståelse och sen omsätter det, samt varför ska jag bli bra på det?

Föreläsningen är ca 1-1 ½ timme eller anpassad efter behov.

Förutom att jag föreläser jobbar jag med konsultation där jag utbildar ledare & spelare ute på fotbollsplanen, samt lägger upp träningsupplägg efter behov!
Ex: Effektivt att få med i ett träningsupplägg för att skapa en bra grund är positionsförsvar, possession, rörelsemönster och sista tredjedelen.

Kontakta gärna mig för att föra ert ungdomsarbete framåt.
Mail: kontakt@kunskapsfabriken.com
Mobil: 073 – 588 50 00