Om Kunskapsfabriken

Efter 15 års erfarenhet av skolans värld vill vi nu vidga vyerna och ta oss till faktorn som faktiskt är avgörande i skolan, dvs ”lusten att vilja lära sig”

Kunskapsfabriken fokuserar helt och hållet på hur vi får våra elever kunskapstörstiga och hur man skapar en bra gruppdynamik.
Det finns många vägar att gå där vi hjälper till att strukturera upp och vägleda er med olika metoder och tips.
Det finns många nycklar mot ett framgångsrikt ledaskap i klassrummet och vi hjälper till att hitta den nyckel som passar just er.

Vill man få inspiration och få nya idéer för att få kunskapstörstiga elever och/eller skapa en bra gruppdynamik ska ni självklart kontakta oss för ett framtida samarbete.

För att få lite mer inspiration, följ min framfart på:
Instagram: @magisternordstrom
Facebook: Magister Nordström

”Kunskap, glädje & kärlek”
//Rickard